Συμμετοχή στη Συναυλία Μουσικών Συγκροτημάτων

1η Κοινότητα Θέρμης Καλαμαριάς
1η Κοινότητα Καρδίτσας
1η Κοινότητα Κοζάνης
1η Κοινότητα ΝΠ Καλαμάτας
1η Κοινότητα ΝΠ Καλαμακίου
1η Κοινότητα ΝΠ Ληξουρίου
1η Κοινότητα ΝΠ ΤΕ Λευκού Πύργου
1η Κοινότητα Πύργου
1η Κοινότητα Χίου
2η Κοινότητα Πάτρας
3η Κοινότητα Τρικάλων
4η Κοινότητα Νέας Σμύρνης
5η Κοινότητα ΑΠ Πάτρας
6η Κοινότητα ΝΠ Ρίου

Συνεργασίες:
10η Κοινότητα με 13η Κοινότητα Θεσσαλονίκης
3η Κοινότητα Τ.Ε. Αγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης με 16η Κοινότητα Πεύκων

Σύνολο: 16 Συμμετοχές