Συμμετοχές στο Διαγωνισμό Κόμικ-Σκίτσου-Γελοιογραφίας

Σκίτσα έχουν στείλει οι Ανιχνευτές:

Κόμικ έχουν στείλει οι Ανιχνευτές:

Γελοιογραφίες έχουν στείλει οι Ανιχνευτές: