Συμμετοχές Διαγωνισμού Θεατρικού Δρώμενου

1η Κοινότητα Καρδίτσας
1η Κοινότητα ΝΠ Βροντάδου Χίου
2η Κοινότητα ΝΠ Ελευσίνας
5η Κοινότητα ΑΠ Πάτρας
6η Κοινότητα ΝΠ Ρίου
41η Κοινότητα Αμπελοκήπων Αθήνας

Συνεργασία:
2η Κοινότητα Άμφισσας με 1η Κοινότητα Ιτέας

Σύνολο: 9 Συμμετοχές