Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην 30η ΠΑΠΕ

Στην ΠΑΠΕ μπορούν να συμμετάσχουν Κοινότητες Ανιχνευτών απ’ όλη την Ελλάδα, οι οποίες:

  • Έχουν καταθέσει εγκαίρως την αίτησή τους, συνοδεύομενη από την απόδειξη κατάθεσης της οικονομικής συμμετοχής.  Εδώ θα βρείτε τις λεπτομέρειες.
  • Έχουν προετοιμάσει μια Πρωτογενή Έρευνα, σύμφωνα με τη Μεθοδολογία του Κλάδου Ανιχνευτών.