Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες της ΠΑΠΕ χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: τις εκδηλώσεις, τις παρουσιάσεις ερευνών, και τους διαγωνισμούς.  Επιπρόσθετα, θα γίνει και ένα παιχνίδι πόλης. Πιο συγκεκριμένα:

Εκδηλώσεις

Η δράση θα ανοίξει επίσημα με την Τελετή Έναρξης το βράδυ του Σαββάτου, 27 Απριλίου. Θα περιλαμβάνει καλωσόριμσα από τους τοπικούς φορείς, τον Γενικό Έφορο, τον Έφορο του Κλάδου Ανιχνευτών της Γενικής Εφορείας, και τον Περιφερειακό Έφορο Ημαθίας.  Στην Τελετή Έναρξης είναι ενσωματωμένος ο Διαγωνισμός Χορευτικών Ομάδων (βλ. παρακάτω).

Το βράδυ της Κυριακής θα σειστεί το Γήπεδο Μπάσκετ Εληάςαπό τη Συναυλία Προσκοπικών Μουσικών Συγκροτημάτων.

Στην Τελετή Λήξης και Απονομών οι νικητές των διαγωνισμών θα παραλάβουν τα βραβεία τους και θα αποχαιρετηθούμε.  Έτσι, θα πέσουν οι τίτλοι τέλους της 29ης ΠΑΠΕ.

Πρωτογενής Έρευνα

Κάθε Κοινότητα θα έχει προετοιμάσει μία Πρωτογενή Έρευνα (σύμφωνα με τη Μεθοδολογία του Κλάδου Ανιχνευτών), την οποία θα παρουσιάσει ενώπιον άλλων Κοινοτήτων.  Συγκεκριμένα, οι Κοινότητες χωρίζονται σε τέσσερις αίθουσες, και κάθε Κοινότητα παρουσιάζει την Έρευνά της στις υπόλοιπες της αίθουσάς της.  Από την κάθε αίθουσα θα προκύψει ένας νικητής, βάσει ψηφοφορίας των Κοινοτήτων και βαθμοφόρων που παρακολούθησαν. Να σημειωθεί πως η Έρευνα είναι η μοναδική δραστηριότητα στην οποία υποχρεούνται να λάβουν μέρος όλες οι Κοινότητες που συμμετέχουν στην ΠΑΠΕ.

Πολιτιστικά Δρώμενα

Σημαντικό μέρος της ΠΑΠΕ αποτελούν τα Πολιτιστικά Δρώμενα  Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, ώστε να μπορεί κάθε ανιχνευτής να λάβει μέρος σε όποιον τον ενδιαφέρει και τον εκφράζει. Η συμμετοχή στα Πολιτιστικά Δρώμενα μπορεί να είναι ατομική (ένας ανιχνευτής μόνος του), ομαδική (δύο ή περισσότεροι ανιχνευτές μαζί), ή ολόκληρης της Κοινότητας.  Συγκεκριμένα, τα Πολιτιστικά Δρώμενα είναι τα εξής:

  • Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους
  • Διαγωνισμός Spot Κοινωνικού Μηνύματος
  • Διαγωνισμός Φωτογραφίας
  • Διαγωνισμός Κόμικς-Σκίτσου-Γελοιογραφίας
  • Διαγωνισμός Λογοτεχνίας (Πεζό Κείμενο, Ποίηση)
  • Συναυλία Μουσικών Συγκροτημάτων
  • Διαγωνισμός Χορευτικών Ομάδων
  • Διαγωνισμός Θεατρικού Δρώμενου

Οι νικητές της κάθε κατηγορίας θα βραβευθούν στο τέλος της δράσης.

Παιχνίδι Πόλης

Οι Κοινότητες θα ανιχνεύσουν την πόλη της Βέροιας, θα τη γνωρίσουν και θα ανακλύψουν  τα μυστικά της.