Δήλωση Συμμετοχής

Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ πρέπει να κατατεθεί  ως τις 2 Απριλίου 2014, συνοδευόμενη από το καταθετήριο της οικονομικής συμμετοχής (βλ. παρακάτω), με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  • Ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση papeinfo@sep.org.gr
  • Ταχυδρομικά, στη διεύθυνση «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Πτολεμαίων 1, Παγκράτι, Αθήνα», υπόψη κα. Ματίνα Κεράνη, με την ένδειξη «Για την 30η ΠΑΠΕ»
  • με φαξ, στον αριθμό 2107236561.

Το κόστος συμμετοχής είναι 15 ευρώ ανά άτομο και ισχύει για Ανιχνευτές και Βαθμοφόρους και πρέπει να κατατεθεί μέχρι την Τετάρτη,2 Απριλίου, 2014.  Η κατάθεση πρέπει να γίνει ανά Κοινότητα στο λογαριασμό 362-002002-004878 της ALPHABANK, με αιτιολογία «30 ΠΑΠΕ-ΟΝΟΜΑ ΚΟΙΟΤΗΤΑΣ«. Αντίγραφο του καταθετηρίου πρέπει να αποσταλεί μαζί με την Αίτηση Συμμετοχής Κοινότητας. Το συμβολικό αυτό ποσό καλύπτει τη διατροφή, τα αναμνηστικά, και τη διαμονή. Να σημειωθεί πως τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν την κάθε Κοινότητα, και γι’ αυτό το λόγο προτείνεται γειτονικές Κοινότητες να συνεργαστούν ως προς την μεταφορά ώστε να μειωθεί το κόστος.