Όσες Κοινότητες επιθυμούν, αντί για μία συμβατική έρευνα μπορούν να επιλέξουν να κάνουν μία πράσινη έρευνα. H φιλοσοφία της πράσινης έρευνας υιοθετήθηκε για πρώτη φορά στην 31η ΠΑΠΕ, στην Κέρκυρα. Σκοπός αυτής είναι να αναδείξει τη σημασία της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και παράλληλα να δώσει βιώματα και να οδηγήσει στην κατανόηση προβλημάτων και στην εξεύρεση λύσεων που αφορούν στο περιβάλλον.

Τα αντικείμενα της πράσινης έρευνας με τα οποία μπορεί να ασχοληθεί μία Κοινότητα είναι τα εξής:

• Γη (ανθρωπογενείς επεµβάσεις, προβληµατισµοί αποκατάστασης λιπασµάτων, γεωργία και φυτοφάρµακα, βιοκαλλιέργειες, προστασία φυσικού περιβάλλοντος)
• Αέρας (φαινόµενο θερµοκηπίου, νέφος, όζον, όξινη βροχή επιπτώσεις στην χλωρίδα & στην πανίδα, ηχορύπανση, αιολική ενέργεια κ.α.)
• Θάλασσα (ο κύκλος του νερού, επιφανειακά και υπόγεια νερά, υγρότοποι, αιτία μόλυνσης, ευτροφισµός υδάτων, δέλτα ποταµών, θαλάσσια πάρκα, τοξικά απόβλητα, υδροηλεκτρική ενέργεια κ.α.)
• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά πάνελ, γεωθερμία, πράσινες στέγες, υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις κ.α.)
• Πράσινες τεχνολογίες στη διαχείριση απορριμάτων (ορθολογική διαχείριση απορριμάτων, πάρκα βιομάζας, πράσινα εργοστάσια, βιολογικοί καθαρισμοί κ.α.)
• Πράσινες κατασκευές (compost, ανεμόμυλοι, φωτοβολταϊκά πάνελ, κυψέλες καυσίμων κ.α.)
• Πράσινος τρόπος ζωής (ιδέες και λύσεις για την έμπρακτη βελτίωση της ζωής μας και της ζωής της οικογένειάς μας στο περιβάλλον της πόλης που ζούμε)

Πρακτικά: Μία έρευνα θα μπορούσε να ασχοληθεί με ένα πρόβλημα τοπικό όπως η πηγή μόλυνσης σε μια περιοχή πχ. του νερού (ο Ασωπός, η παραλία στην πόλη μας, η κοντινή χωματερή, μια ρυπογόνα μονάδα, ένα έργο που παράγει σκόνη) να ανακαλύψει πτυχές, ποιοι μολύνουν πως, την άποψη των χρηστών και των κατοίκων και να διερευνήσει προτάσεις και λύσεις.

Από την άλλη, θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο, ανακαλύπτοντας το φυσικό πλούτο σε μια περιοχή, ορεινή ή παραθαλάσσια. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ο Υμηττός, στην Αθήνα, με φωτογράφηση στο πεδίο για χλωρίδα, πανίδα, πιθανή άγρια ζωή εκεί κ.λπ. Οι Ανιχνευτές να προσεγγίσουν τους χρήστες (περιπατητές γείτονες, κολυμβητές, ερευνητές) για το αν γνωρίζουν τον πλούτο και μέσα από την παρουσίαση να τον κάνουν γνωστό ευρύτερα. Στη Χίο θα μπορούσε να γίνει μια έρευνα για τα μαστιχόδεντρα, τους λαλάδες, τους ψαρότοπους, τις ορχιδέες της. Στη Θεσσαλονίκη μία έρευνα για τη γεωργία δίπλα στην πόλη, τη βιοποικιλότητα του Σέιχ Σου, τα ρέματα και τη ζωή που δίνουν στην Δυτική πόλη. Αντίστοιχα, σε κάθε πόλη και χωριό όλη η χώρα μας είναι απίστευτα πλούσια σε θέματα έρευνας (η πλουσιότερη στην Ευρώπη σε ενδημικά είδη).

Επίσης θα μπορούσε να ερευνήσει πως οι πράσινες κατασκευές και τεχνολογίες όπως φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες μέθοδοι ανακύκλωσης αλλά και απλές κατασκευές που εκμεταλλεύονται τον ήλιο ή την φύση μπορούν να βελτιώσουν την ζωή μας κάνοντας το πέρασμα μας αειφόρο. Ακόμα να ερευνήσει και να καταγράψει ορθές καθημερινές πρακτικές που πέρα από εξοικονόμηση θα μεταβάλουν την ζωή μας σε πράσινη ή ορθότερα αειφόρα.

Οι πράσινες έρευνες καλύπτουν τη βασική προϋπόθεση μίας Κοινότητας να ασχοληθεί με την έρευνα για να συμμετάσχει στην ΠΑΠΕ. Ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται να γίνει και δεύτερη έρευνα. Αρκεί η πράσινη αυτή έρευνα να είναι πρωτογενής, να βασίζεται σε πρακτική ενασχόληση των Ανιχνευτών στο “πεδίο” και να μην αρκείται σε βιβλιογραφική παρουσίαση. Όσες Κοινότητες ασχοληθούν με πράσινες έρευνες θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα αυτών σε μία ξεχωριστή “πράσινη” αίθουσα.