Συναυλία Μουσικών Συγκροτημάτων

Συναυλία Μουσικών Συγκροτημάτων

Hinder Rocks Ramstein

  • Η συμμετοχή είναι σε επίπεδο Κοινότητας και πρέπει να συμμετάσχουν τουλάχιστον 2 Ανιχνευτές, οι οποίοι θα παίζουν κάποιο μουσικό όργανο.
  • Κάθε μουσικό σχήμα μπορεί να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα διάρκειας 10’. Ο μοναδικός περιορισμός ως προς το περιεχόμενο των προγραμμάτων είναι να μην έρχεται σε αντίθεση με το Προσκοπικό Πνεύμα.
  • Οι μουσικοί θα πρέπει να φέρουν τα ατομικά τους όργανα, εκτός από τύμπανα (drums) και πλήκτρα. Σε περίπτωση που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους πλήκτρα, θα πρέπει να ενημερώσουν ανάλογα την Οργανωτική Ομάδα.
  • Σε περίπτωση χρήσης μη ηλεκτρικών οργάνων (πνευστά, βιολί, κλπ.), θα πρέπει να ενημερωθεί γι’ αυτό η Οργανωτική Ομάδα ώστε να προβλέψει τον τρόπο ηχοληψίας τους.
  • Η συμμετοχή του κάθε συγκροτήματος θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με την αποστολή demo μαζί με την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στην Οργανωτική Ομάδα έως τις 25 Μαρτίου.
  • Για απορίες απευθυνθείτε στον Σπύρο Πολυζώη, 6977239885

Σε περίπτωση που κάποια συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τα παραπάνω, θα απορριφθεί.