Διαγωνισμός Χορευτικών Ομάδων

 • Η συμμετοχή είναι σε επίπεδο Κοινότητας και πρέπει να συμμετάσχουν τουλάχιστον 4 Ανιχνευτές (Εξαίρεση ο κλασικός 1-2 Ανιχνευτές).
 • Για να αποτελέσει διαγωνισμό και όχι απλή συμμετοχή πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 3 συμμέτοχες στην κατηγόρια.
 • Μπορείτε να επιλέξετε κάποιον από τους παρακάτω χορούς.
 • Latin/Ευρωπαϊκός : Cha cha , Rumba, Samba, Salsa, Mambo , Rock & roll, Waltz, Tango, Frox trot, Bachata, Paso doble, Marenge κτλ
 • Hip hop : R&B, Break dance
 • Παραδοσιακός χορός
 • Κλασικός χορός
 • Μοντέρνος χορός: Σύγχρονος, Jazz
 • Στην αίτηση θα πρέπει να ενημερώσετε για το είδος του χορευτικού σας.
  Οι ομάδες των χορευτικών θα βαθμολογηθούν με βάση τις παραπάνω κατηγορίες. Σε περίπτωση που η χορογραφία σας συνδυάζει διάφορα είδη χορού (π.χ. σύγχρονο – κλασικό), η κριτική επιτροπή θα αποφασίσει σε ποια κατηγορία θα διαγωνιστείτε με βάση το βιντεάκι που θα στείλετε.
 • Σε κάθε κατηγορία θα υπάρξει ένας νικητής που θα συμπληρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία από την κριτική επιτροπή.
 • Η χορογραφία σας δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 3 λεπτά (1,5 λεπτό για τον κλασικό).
 • Η κριτική επιτροπή θα βαθμολογήσει το κάθε χορευτικό με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
 • Σκηνική παρουσία: Η παρουσίαση της χορογραφίας δίνεται με θάρρος και ενθουσιασμό, οι χορευτές αποπνέουν αυτοπεποίθηση για τις κινήσεις τους
 • Έκφραση: Έκφραση προσώπου ,σώματος και δυναμική της κίνησης, επικοινωνία (επαφή με το κοινό), ερμηνεία, προβολή έκφρασης, αισθημάτων και συναισθημάτων στο κοινό
 • Ρυθμός : Συγχρονισμός, ανταπόκριση στη μουσική
 • Τεχνική: Σωστή στάση του σώματος, συντονισμός ολόκληρου του σώματος, γραμμή, επίγνωση του χώρου, σωστή δυναμική
 • Χορογραφία: Η χορογραφία ανταποκρίνεται στο είδος χορού και στη μουσική, είναι πρωτότυπη και εμπνευσμένη, σωστή εκτέλεση της χορογραφίας
 • Η συμμετοχή της κάθε χορευτικής ομάδας θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με την αποστολή demo στην Οργανωτική Ομάδα έως τις 25 Μαρτίου.
 • Για απορίες απευθυνθείτε στην Μαρία Ραφαηλίδου, 6940381750

Σε περίπτωση που κάποια συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τα παραπάνω, θα απορριφθεί.