Διαγωνισμός Φωτογραφίας

Διαγωνισμός Φωτογραφίας

 • Ο Διαγωνισμός Φωτογραφίας Ανιχνευτών είναι μόνο ατομικός.
 • Κάθε Ανιχνευτής/Ανιχνεύτρια μπορεί να συμμετάσχει σε κάθε μία από τις 4 (τέσσερις) κατηγορίες με 1  φωτογραφία καλύπτοντας το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ο μοναδικός περιορισμός ως προς το περιεχόμενο των φωτογραφιών είναι να μην έρχεται σε αντίθεση με το Προσκοπικό Πνεύμα.
 • Οι κατηγορίες είναι:
  • Τοπίο
  • Η πόλη μου
  • Ανιχνευτική Δράση
  • Πρόσωπα
 • Οι φωτογραφίες μπορεί να είναι είτε έγχρωμες, είτε ασπρόμαυρες.
 • Οι φωτογραφίες δεν θα πρέπει να έχουν υποστεί καμία ηλεκτρονική επεξεργασία σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με προγράμματα επεξεργασίας εικόνας ή άλλο παρόμοιο software. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση ειδικών τεχνικών ή φίλτρων.
 • Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος και Ανιχνευτές που δεν συμμετάσχουν στην ΠΑΠΕ.
 • Η κάθε κατηγορια βραβεύεται από τους Ανιχνευτές μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με το «Βραβείο Κοινού» και από ειδική επιτροπή με το «Βραβείο Επιτροπής».
 • Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι σε ψηφιακή μορφή ανάλυσης 300 dpi και σε μορφή αρχείου JPEG.
 • Οι φωτογραφίες πρέπει να ανέβουν στο dropbox έως τις 25 Μαρτίου.

Ό,τι αρχείο ανεβάζεις να έχει ως όνομα αρχείου την εξής μορφή:
Όνομα κοινότητας_ όνομα ανιχνευτή _ κατηγορία
Παράδειγμα:
4η Κοινότητα Νέας Περάμου_ Βασάλος Παναγιώτης_ Τοπίο

ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε greeklish
ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε τελείες
ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε κεφαλαία
ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη μορφή ονόματος

Η Οργανωτική Επιτροπή θα φροντίσει για την ισότιμη και άρτια παρουσίαση όλων των διαγωνιζομένων.

Καλή επιτυχία!
Σε περίπτωση που κάποια συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τα παραπάνω, θα απορριφθεί.