Διαγωνισμός Λογοτεχνίας (Πεζό Κείμενο, Ποίηση)

Διαγωνισμός Λογοτεχνίας (Πεζό Κείμενο, Ποίηση)

  • Ο διαγωνισμός Λογοτεχνίας είναι μόνο ατομικός.
  • Κάθε Ανιχνευτής/Ανιχνεύτρια μπορεί να συμμετάσχει με 1 έργο σε κάθε μία από τις 2 (δύο) κατηγορίες (Πεζό Κείμενο, Ποίηση), καλύπτοντας το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων.
  • Το θέμα για όλες τις κατηγορίες είναι ελεύθερο. Ο μοναδικός περιορισμός ως προς το περιεχόμενο των έργων είναι να μην έρχεται σε αντίθεση με το Προσκοπικό Πνεύμα.
  • Τα έργα μπορεί να έχουν μέχρι 1.000 λέξεις.
  • Τα έργα πρέπει να ανέβουν στο dropbox έως τις 25 Μαρτίου.
  • Για απορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Σοφία Καραγκιαούρη 6979547188.

Ό,τι αρχείο ανεβάζεις να έχει ως όνομα αρχείου την εξής μορφή:
Όνομα κοινότητας_ όνομα ανιχνευτή _ κατηγορία

ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε greeklish
ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε τελείες
ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε κεφαλαία
ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη μορφή ονόματος

Η Οργανωτική Επιτροπή θα φροντίσει για την ισότιμη και άρτια παρουσίαση όλων των διαγωνιζομένων.

Σε περίπτωση που κάποια συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τα παραπάνω, θα απορριφθεί.

Καλή επιτυχία!