Βήματα Δημιουργίας Έρευνας

Εδώ θα βρείτε τα βήματα για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης Πρωτογενού Έρευνας.

  1. Η Κοινότητα επιλέγει το θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα πρέπει να εμπίπτει σε μία από τις κατηγορίες Κοινωνία, Πολιτισμός, Περιβάλλον.
  2.  Ενημερώνεται για το αντικείμενο της  Έρευνάς  της (διαδίκτυο, βιβλιογραφία, έτοιμο οπτικό υλικό κ.α.).
  3.  Καταμερίζει τις εργασίες και επιλέγει τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει (φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα, δημοσιογραφικό κασσετοφωνάκι, ερωτηματολόγια κλπ).
  4.  Βρίσκει τους  ανθρώπους που θα προσφέρουν στην Κοινότητα  έγκυρη πληροφόρηση για το θέμα τους (ειδικοί, επαγγελματίες, ερευνητές,  άτομα που βιώνουν την κατάσταση).
  5.  Υλοποιεί την έρευνά της (συνεντεύξεις, αποτυπώσεις, καταγραφές απευθείας από την πηγή).
  6.  Οργανώνει και επεξεργάζεται το υλικό που συνέλεξε .
  7.  Σχεδιάζει την παρουσίασή της.
  8.  Μετά τις απαραίτητες πρόβες, παρουσιάζει στο κοινό το αντικείμενο που ερεύνησε.

Κάθε Κοινότητα θα παρουσιάσει την Έρευνά της σε άλλες Κοινότητες.

Οι παρουσιάσεις πραγματοποιούνται σε κύκλους.