Αναλυτικές Οδηγίες για την Έρευνα και την Παρουσίασή της

Πρωτογενής Έρευνα και Παρουσίαση

Η παρουσίαση Έρευνας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή της Κοινότητας στην ΠΑΠΕ.

Η έρευνα που θα παρουσιασθεί στην Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση, θα πρέπει να είναι πρωτογενής και να ανήκει σε μία από τις 3 γενικές κατηγορίες:

  1. Κοινωνία
  2. Πολιτισμός
  3. Περιβάλλον (Πράσινη Έρευνα)

 

Ποιά είναι τα βήματα για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης έρευνας;

Ποιές είναι οι προδιαγραφές της παρουσίασης της Έρευνάς μας;